פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Support Enquiries

If you have a problem with your service, please contact us

 Sales Enquiries

Have a question before you purchase? We're happy to answer any questions. Not to be used for support issues!

 Billing Enquiries

Questions about your bill or a recent invoice? Ask here.

 Inbound Migrations

Web site migration requests

 Abuse/DMCA

Please use this department to inform us of any abuse occuring on our network or to file a takedown request. Not to be used for support issues!

 Customer Services

Is there a problem with the service you are receiving or do you have a suggestion? Please contact us here Not to be used for support issues!